Laipanmaan alueella on kattava verkosto metsäautoteitä ja ensimmäiset tiet alueelle on rakennettu jo 1950-luvun puolivälissä. Tiet on rakennettu, jotta puun kuljettaminen metsätalousalueilta olisi helpompaa ja jo ensimmäisten teiden rakentamisen jälkeen puun kuljettaminen lisääntyi huomattavasti. Kuten silloin, myös nykyisin, alueella kulkevien teiden pääasiallinen käyttötarkoitus on puun kuljettaminen.

Retkeilijät eivät siis suinkaan ole ainoa ryhmä, joka käyttää alueen tiestöä. Siksi olisikin syytä huomioida myös muut tienkäyttäjät, kun heitä alueella kohtaa. Ennen kaikkea on tärkeää, että huomioidaan teillä liikkuvat raskaat ajoneuvot, jotka eivät esimerkiksi henkilöautojen lailla pysähdy nopeasti tai pysty väistämään läheltä tien laitaa. Näiden ajoneuvojen kuljettajat tekevät työtään ja heille tulee antaa työrauha ja riittävästi tilaa tehtäviensä hoitamiseen. Myös metsäkoneet purkavat teiden laidassa kuormiaan varastokasoille. Purkaminen ei yleensä kestä kauaa, joten paras vaihtoehto on odottaa ja antaa tilaa, jotta kuljettaja saa tehdä työnsä rauhassa. Henkilöautojen on hyvä huomioida, että tällaiset purkupaikat saattavat koneiden niillä liikkuessa pehmetä tai muuten muuttua, joten ne kannattaa ohittaa varovaisuutta noudattaen.

Laipan reitistöllä ei ole talvihuoltoa, eli polut ovat lumisen talven sattuessa mahdollisesti haastavia kulkea. Mikäli kuitenkin myös talviaikaan haluaa lähteä reiteille kävelemään, on huomioitava, että myöskään lähtöpaikoille vievillä teillä ei ole talvikunnossapitoa, vaan teiden käyttäjät auraavat ne omien tarpeidensa mukaisesti.